Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Vrtec kot institucija  veliko prispeva k dopolnitvi družinske vzgoje. Da se oboje združi v celovito skrb za uspešen razvoj in napredek otrok, je nujno potrebno dobro sodelovanje med starši in vrtcem, še posebej pa med starši in strokovnimi delavkami, ki skrbijo za njihove otroke v času bivanja v vrtcu, ter upoštevanje določenih pravic in obveznosti.

Kvalitetno sodelovanje med starši in strokovnimi delavkami oblikuje vzajemno partnerstvo pri vzgoji, ki obojim omogoča lažje zaznavanje otrokovih potreb, želja in njihovih občutenj. Z namenom krepitve partnerstva v našem vrtcu organiziramo različna sodelovanja in srečanja staršev in strokovnih delavk ter vrtca kot celota. V okviru vseh teh sodelovanj in srečanj pride do izmenjave različnih informacij, ki so potrebne in dobrodošle tako za starše, kakor tudi za strokovne delavke. Staršem omogočajo spoznavanje otroka v odnosih z drugimi otroki in odraslimi ter v različnih situacijah, razumevanje njegovega razvoja, povečuje zadovoljstvo ob njegovih dosežkih otroka, omogočajo spoznavanje predšolske dejavnosti z vsemi njenimi nalogami, značilnostmi in omejitvami, povečuje spoštovanje do strokovnih delavk in vrtca kot institucije. Za strokovne delavke pomenijo, med drugim tudi, lažje spoznavanje otroka in njegovih individualnih potreb, spoznavanje pričakovanj staršev, bogatenje vzgojnega procesa z različnimi sodelovanji staršev v dogovoru s strokovnimi delavkami. Za oboje pa pomeni spodbujanje potrebne komunikacije, iskanje odgovorov na številna vprašanja, povezana z otrokovim razvojem, dogodki v vrtcu in doma ter s tem tudi lažje reševanje morebitnih problemov.

 

 

·        Upravni in posvetovalni organi

·        Strokovna in družabna srečanja

·        Obveščanje staršev o delu in življenju v vrtcu

·        Pravice in obveznosti staršev

·        Aktivno sodelovanje staršev pri vzgojnem procesu

 

(Skupno 311 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost