Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA PREHRANA – OBVESTILO

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 76//23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Bistvena novost je, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila.

Cena malice v šolskem letu 2023/24
Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca. 

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

Ravnatelj:

Ladislav Pepelnik, mag.

 

 

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost