Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje mnenje k predlogom o razvoju šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-

izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev 2023/2024

– 3. seja, 28. 5. 2024

– 2. seja, 5. 3. 2024

– 1. seja, 2. 10.2023

Svet staršev 2022/2023

– 3. seja, 31. 5. 2023

– 2. seja, 22. 2. 2023

– 1. seja, 27. 9. 2022

Svet staršev 2021/2022

– 3. seja, 24. 5. 2022

– 2. seja, 11. 4. 2022

-1. seja, 28. 9. 2021

Svet staršev 2020/2021

– 2. seja, 26. 5. 2021

–  1. seja, 29. 9. 2020

Svet staršev 2019/2020

– 3. seja, 27. 5. 2020

– 2. seja, 2. 3. 2020

– 1.seja, 30. 9. 2019

Svet staršev 2018/2019

– 3. seja, 5. 6. 2019

– 2. seja, 20. 3. 2019

– 1. seja, 1. 10. 2018

Svet staršev 2017/2018

– 3. seja, 31. 5. 2018

– 2. seja, 19. 2. 2018

– 1. seja, 2. 10. 2017

Svet staršev 2016 / 2017

– 5. seja, 30. 5. 2017

– 4. seja, 10. 5. 2017

– 2. seja, 16. 1. 2017

– 1. seja, 28. 9. 2016

  1. Priloga – Poslovnik o delu sveta staršev
  2. Priloga – Ponudba agencije za šolsko ekskurzijo v London
  3. Priloga – Zaključno poročilo zavoda za šolsko leto 2015-2016
  4. Priloga – Koncept dela z nadarjenimi
  5. Priloga – Letni delovni načrt za šolsko leto 2016-2017
  6. Priloga – Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2016-2017

Svet staršev 2015 / 2016

– 1. seja, 29.9.2015 (vsi dokumenti)

– 2. seja, 29. 2. 2016 (zapisnik)

– 3. seja, 31. 5. 2016 (zapisnik)

___________________________

Vabilo za 15.6.2015

Ostali dokumenti

_____________________________

Zapisnik sveta staršev – 23.02.2015

– Anketa odlonski vedenjski vzorci

– Poročilo 1.ocenjevalnega obdobja 2014/2015

Vabilo sevt staršev – 23.02.2015

_______________

Starši v svetu:

1. a  Barbara Šarh
1. b Renata Videčnik
1. c Jure Klobučar
2. a Irena Jurič
2. b Anja Mišanović
2. c Blaž Vehovar
3. a Tanja Topovšek
3. b Iztok Kološa
4. a Andreja Krajnc
4. b Matjaž Podgornik
5. a Tine Zorko
5. b Barbara Jert
6. a Franci Švajger
6. b Ditka Repolusk
7. a Sonja Lorber
7. b Irena Jurič
8. a Andreja Pečovnik Mencinger
8. b Uroš Razpet
9. a Romana Pliberšek Kos
9. b Urška Repolusk

 

(Skupno 1.869 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost