Skoči na glavno vsebino

Učenci s primankljaji na posameznih področjih učenja

Skupina otrok s PP – Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Iz podatkov statističnega urada RS zasledimo, da je bilo v šolskem letu 2013/2014 usmerjenih v redne osnovne šole 10.681 učencev s PP ali 6,4 % vseh osnovnošolskih otrok. Pri otrocih s PP je najštevilčnejša skupina otrok otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju otroci s PPPU). Ta skupina zajema kar 50 % vseh usmerjenih otrok.

Tudi na naši šoli je med otroci s PP omenjena skupina otrok s PPPU najštevilčnejša, sledijo dolgotrajno bolni otroci in otroci z lažjimi in zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami. Z izrazom primanjkljaji na posameznih področjih učenja označujemo pri učencih specifične težave na področju pozornosti, pomnjenja, koordinacije, branja, pisanja, računanja, socialnih veščin in čustvenega dozorevanja. V izraziti meri ovirajo učenje šolskih akademskih veščin (branje, pisanje, računanje).

Poleg pomoči učiteljev, šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev je pri začetnem opismenjevanju potrebno sodelovanje staršev pri vseh učencih, še posebej pa pri učencih, pri katerih opažamo težave na področju branja in pisanja.

V ta namen smo za starše izdali Vodnik za starše otrok s težavami pri branju in pisanju  s praktičnimi napotki, kako čim bolj pomagati svojemu otroku. V kolikor naletite pri otrocih na trdovratnejše težave ali ste o njih opozorjeni s strani razrednikov – razredničark, vas vljudno vabimo, da obiščete v času govorilnih ur šolske svetovalne delavce in skupaj poiščemo rešitve.

Poleg literature, ki je navedena v Vodniku pa priporočamo tudi interaktivne vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti, za razvijanje pozornosti, koncentracije, spomina …. ali drugo pomoč (nabava bralnih ravnilc, nastavkov, literature…):

http://uciteljska.net/Bralne_Vaje/Uvodne/Prva1.html

www2.arnes.si/~osljjk6/

http://otroci.org/

http://devetka.net/

http://www.drustvo-bravo.si/

 

Pomembne institucije in spletne povezave, kamor se lahko starši obrnete po pomoč, nasvete:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor http://www.svet-center-mb.si/

Center za sluh in govor Maribor http://www.csgm.si/

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo http://www.zd-mb.si/index.php?id=508

Varna raba interneta http://safe.si/

 

 

Pripravila: Renata Štritof

(Skupno 590 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost