Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba:

Ana Kljajič, psihologinja,
Boštjan Ravnjak, pedagog,
Aljaž Jug, pedagog.

Opravljajo svetovalno delo in nudijo specifično učno pomoč učencem z učnimi težavami. Vodijo posvetovalne pogovore z učenci in starši, ki so enakovreden partner v svetovalnem odnosu, kajti starši nosijo največjo odgovornost za vedenje in šolanje svojega otroka. Starši imajo pravico in dolžnost soodločanja glede izbire izbirnih predmetov in vključevanja v različne oblike dela otroka v šoli. To so individualizirani programi za učence s posebnimi potrebami, vključitev v dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, soodločanje o nadaljevanju šolanja. Skupaj s starši rešujejo socialna vprašanja, se posvetujejo o težavah pri vzgoji otrok ipd.

Vsi opravljajo preventivno dejavnost, vodijo delavnice za učence in sodelujejo pri projektnih dnevih. Prav tako seznanjajo učence z metodami učinkovitega učenja.

Učencem in staršem so na voljo vsak delovni dan. Za individualni razgovor se lahko najavite po telefonu:
669 04 93 (Jug, Kljajič)
669 04 84 (Ravnjak)

Delovni čas šolske svetovalne službe je od 7.00 do 14.00.

UČNE TEŽAVE

USMERJANJE

UČENCI S PRIMANKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA

(Skupno 4.270 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost