Skoči na glavno vsebino

Upravni in posvetovalni organi

Svet zavoda

 

Je upravni organ zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, delavcev in staršev, ki so izvoljeni za štiri leta.

 

Svet zavoda:

–          imenuje in razrešuje ravnatelja

–          sprejema program razvoja zavoda in letni delovni načrt zavoda in poročilo o njegovi realizaciji

–          odloča o uvedbi nadstandardnih  in drugih programov

–          obravnava poročila o vzgojno – izobraževalni problematiki

–          odloča o pritožbah in obravnava zadeve, ki mu jih predloži pedagoški zbor, svet staršev,…

 

 

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Svet staršev:

–          predlaga nadstandardne programe

–          daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah

–          daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu

–          razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki

–          obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom

–          voli predstavnika v svet zavoda

–          opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

 

Zapisnik – 1. SEJA Sveta staršev

Zapisnik – 2. sestanek Sveta staršev 

(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost